info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Vergroeningsproject

Onze school is omgeven door een prachtig groen domein. 

 

Sinds vorig jaar zijn wij mee ingestapt in het MOS verhaal van de Provincie West-Vlaanderen. MOS of Milieuzorg Op School is een project van de overheid dat scholen helpt een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
Omdat dit project alvast voor de komende twee jaar zo’n beetje het centrale thema wordt waarrond heel wat activiteiten zullen worden opgezet, werd het n.a.v. de terugkomdag van 27/8/2017 door enkele van de “trekkende” ouders kort even voorgesteld. Hierbij werd ook een warme oproep gelanceerd naar de andere ouders om naar eigen voorkeuren en mogelijkheden mee in stappen door zich te engageren via één van de diverse werkgroepen die nu reeds actief zijn binnen de school. Alvast iedereen bedankt voor fijne respons !

Situatieschets:
Als school beschikken we over een uitzonderlijk domein met heel veel ruimte, een eigen bosje en speelweide, heel wat aanwezige natuurwaarden. Dit biedt aan de ene kant heel veel potentieel zowel qua natuurbeleving, educatief, als op het vlak van spel en ontspanning,… Anderzijds brengt het echter ook de nodige uitdagingen met zich mee ; o.m. :

– de relatie met de buren (sluikstorten, klachten over schaduw, overhangende takken);

– hoe hou je het onderhoud beheersbaar, betaalbaar;

– hoe kun je het geheel aantrekkelijker/ uitdagender maken rekening houdend met de veiligheid, behoud (en/of uitbreiding) van de aanwezige natuurwaarden, enz.

Die tweespalt is er in de geschiedenis van de school al altijd wat geweest… Waarbij ook in het verleden reeds verschillende projecten werden gelanceerd, het ene al meer succesvol dan het andere; vb. recent : het twee geleden aangekondigde project De Bonte Tuin iswm. de VLM,…

Wat we daaruit geleerd hebben is vooral om :

– niet al te ambitieus te willen zijn à focussen op kleine haalbare initiatieven maar met veel meerwaarde voor de kinderen én het terrein van onze school

– nood aan coaching à vandaar de samenwerking met MOS

– voldoende aandacht voor een ruim draagvlak à betrekken kinderen, leerkrachten, ouders, grootouders, diverse actieve natuurorganisaties in de regio

Het Plan:
Het zou ons wat te ver voeren om hier in dit korte artikeltje een volledige beschrijving te geven van alle zaken die hierrond nu reeds op stapel staan. Op basis van het projectplan in bijlage krijg je echter alvast een beetje een idee. Ook is het onze bedoeling jullie geregeld op de hoogte te houden via facebook, een nieuwsbrief, de site van de Bonte Specht (?) én onze projectboom vlak bij deur in het lokaal van de voor-/naschoolse opvang.

 We willen er meteen ook aan toevoegen dat dit plan zeker nog niet af, en dat ook jullie ideeën en voorstellen meer dan welkom zijn…

Dit zijn onze voornaamste doelstellingen:

  1. Het terrein aantrekkelijker en uitdagender maken voor de kinderen om te spelen en bewegen, alsook om tot rust te kunnen komen (indeling in zones).
  2. Educatieve meerwaarde, door het vormen van een groene leeromgeving, contact met de natuur, gebruik van een buitenklas
  3. Ecologische meerwaarde; verdere vergroening van het domein, door het vrijwaren en versterken van de aanwezige natuurwaarden en biodiversiteit (planten, dieren)

    In lijn met Freinetgedachte willen we dit echter ook gaan hanteren als een instrument voor het versterken van de onderlinge relaties en samenhang in de school, waarbij de talenten van alle betrokkenen zoveel mogelijk aan bod kunnen komen en worden uitgedaagd. Vandaar dat we er ook nog volgende doelstelling willen aan toevoegen

  4. Het opzetten van een totaalproject waarbij zowel kinderen, (groot)ouders, leerkrachten en directie bij worden betrokken en hun actieve inbreng hebben.