info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

L1 – De Vlinderklas

Klaswerking Vlinderklas

1ste leerjaar

Welkom in de Vlinderklas! In deze klas zitten de kinderen van het 1ste leerjaar. Voor taal en rekenen neemt juf Marlies hen onder haar vleugels. Voor de andere vakken sluiten ze aan bij het 2de leerjaar, bij meester Benjamin

Vliegen jullie even mee door onze klas?

 

Scoor jezelf

We starten elke dag samen in de kring. Het eerste luikje van ons kringmoment is scoor jezelf. De kinderen geven zichzelf een score van 0 tot 5. Wie zichzelf een laag cijfer geeft, houden we extra in de gaten.

Wat nieuws?

Na scoor jezelf volgt de wat-nieuws-ronde. Hier komen enkel zaken aan bod die belangrijk zijn om de dag te kunnen beginnen. Bv. “Ik ben mijn boterhammen thuis vergeten”, “Ik moet straks naar de tandarts”, “Mijn been is gebroken” …

Kalender

Na de ronde starten we met de kalender. Welke dag is het vandaag? Welke dag was het gisteren/eergisteren? Welke dag is het morgen/overmorgen? We hebben zelfs een eigen lied waarbij we de dagen van de week oefenen!

Planningsbord

Na de kalender wordt samen met de kinderen het planningsbord opgebouwd. Zo weten ze wat hen die dag en die week nog te wachten staat..

Agenda

De agenda wordt altijd ingevuld door de juf. Elke dag worden 2 lessen ingevuld, zo kunnen ouders meevolgen wat we in de klas uitgespookt hebben. De vlindertjes zullen gedurende het jaar ook al eens zelf wat in hun agenda mogen schrijven.

Rekenen

Naast de werkboeken van Kompas, opteren wij om zoveel mogelijk realistische activiteiten aan te bieden aan de kinderen. Rekenen = veel doen!! Denk maar aan betalen met de euro, kloklezen, wegen, meten … Elke vrijdag hebben we samen met het 2de leerjaar een meetcircuit, waarin “doen” centraal staat.

Taal

In het eerst leerjaar werken we met ‘mol en beer’. Hierin wordt aandacht besteed aan zowel: technisch lezen, taalbeschouwing, begrijpend lezen en spelling. Het spreken en luisteren komt dagelijks aan bod in de rondes en tijdens speciale opdrachten. 

Boekenklets

Elke woensdagochtend staat in het teken van lezen. Kinderen van andere klassen komen samen met de vlindertjes lezen, maar ook ouders/grootouders … zijn welkom om het lezen te begeleiden.

Bonte babbel

Elke maandag komen we een halfuurtje samen met alle kinderen in onze forumzaal (of bij droog weer buiten). Daar worden allerhande zaken besproken die de hele school aanbelangen, zoals bijvoorbeeld de speelplaatsafpraken. Elke keer na de Bonte babbel volgt de “Run a mile a day”. Dan gaan we met de volledige school bewegen. Wandelen, lopen, dansen …  Alles kan 🙂.