info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Busvervoer

 

BUSVERVOER

Veel mensen kiezen voor onze school ook al wonen ze niet dichtbij. De school beschikt dan ook over een georganiseerd leerlingenvervoer met een eigen bus. Wij zijn fier op onze busbegeleiding: rustig en ordevol, een ervaren chauffeur, een attente busbegeleidster, …

 

 

Elke dag weer een klein stukje reizen.

Kinderen die gebruik maken van het busvervoer ’s morgens en/of ’s avonds houden zich aan het busreglement. Wij doen ons uiterste best om alle kinderen op een veilige manier en in een aanvaardbare tijdspanne thuis te brengen. Let op: wij zijn geen taxi. Sedert dit schooljaar zijn wij genoodzaakt om te werken met opstapplaatsen en afstapplaatsen. Wij zijn niet in de mogelijkheid om iedereen aan zijn/haar deur af te zetten. Wij kunnen niet zomaar op vraag onze volledige busrit wijzigen. Wij vragen naar de medewerking van iedereen om uw kind tot aan de op- en afstapplaatsen te brengen. Busbegeleidsters zijn niet verzekerd om kinderen over de straat te steken en zijn enkel bevoegd OP de bus. Ouders worden dus verondersteld altijd klaar te staan om hun kind van de bus te halen.

Binnen de scholengroep Mandel & Leie waartoe onze school behoort, wordt zoals vorig schooljaar voor alle scholen een uniforme prijs gehanteerd voor alle leerlingen die gebruik maken van de schoolbus op weg van en naar school.

 

PRIJS (geldig vanaf 1 september 2023)

zoals vastgesteld en bekrachtigd door de Raad van Bestuur

Jaarabonnement kleuter              

Jaarabonnement L1-2-3               

Jaarabonnement L4-5-6               

 

€ 20/maand

€ 20/maand

€ 25/maand