info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

K3 – De Kikkerklas

Welkom in de Kikkerklas!

 

We starten onze dag in de kring. We zingen ons welkomstliedje en brengen alle kalenders in orde: dagen van de week, het weerbericht, daglijn met planning, weeklijn, jaarkalender. Er komen heel veel tijdsbegrippen aan bod.
de kikkerklas1

De kring is het moment om te weten te komen wat er leeft bij de kleuters. Het kan een opstart zijn voor een nieuw thema, kleine projecten, onderzoekjes, uitstappen. Sommige kleuters hebben ook materiaal bij en leggen hun plan uit.

Na het kringmoment starten we eerst met bakjestijd. Bakjestijd is individueel leren kiezen uit een beperkt aanbod. Bakjestijd is zelfstandig leren bezig zijn en kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Het is een rustig en individueel werkmoment waarbij elke kleuter op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier kan leren. De juf voorziet voldoende aanbod voor alle kleuters.

de kikkerklas2De kleuters gaan aan het werk in verschillende hoeken. Sommigen werken een eigen idee uit of gaan op onderzoek. Een ander groepje krijgt instructie van de juf en gaan dan zelfstandig aan het werk. De juf zorgt voor de nodige uitdagingen en differentiatie. Overal gaan wij, met sterke kennis van de doelen, op zoek naar leerkansen. De kleuters krijgen de kans om hun talenten en interesses verder uit te diepen. Ze kunnen knutselen, tekenen, schilderen en zo hun interesse vorm geven. Elke kleuter heeft ook een eigen portfolio waarin ze hun creativiteit kwijt kunnen. De werkjes worden getoond in de evaluatiekring en geven inspiratie voor nieuwe activiteiten. Vb. een schilderij over een bezoekje aan de boerderij geeft heel veel inspiratie om dit verder uit te werken…denk maar aan de soorten dieren, tellen van de dieren, geluiden, het werk van de boer.

de kikkerklas3Er zijn verschillende hoeken in de klas: spelletjeshoek, teken/prutstafel, letterhoek, cijferhoek, boekenhoek, luisterhoek, muziekhoek, schrijfhoek, crea-atelier, poppenhuis, keuken, winkel, ontdekdozen, bouwhoek, autohoek, timmertafel, puzzelhoek, themahoeken en nog veel meer….We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de behoefte van elk kind. Binnen de meeste werkvormen is de differentiatie als het ware ingebouwd. Sommige kleuters kunnen zelfstandig werken na een instructie en kunnen het stappenplan volgen. Andere kleuters hebben extra hulp en sturing nodig. We zorgen voor voldoende uitdaging.

We hebben ook ons eigen bonte bos, een moestuin, een groot veld waar heel veel waardevolle leermomenten aan bod komen.

 

Pde kikkerklas4ORTFOLIO

Ieder kind heeft een expressieboek/portfolio. Het krijgt de kans om fantasieën, ervaringen, Ideeën te uiten aan de hand van een tekening of tekst. Er worden eveneens verschillende technieken aangeboden en uitgeprobeerd om het geheel aantrekkelijk te maken. Ze kunnen naar hartenlust tekenen en de juffen schrijven er maar al te graag de verhalen erbij. Woorden worden bij de tekening gestempeld, er worden letters uit kranten geknipt…Een prachtig exemplaar op het einde van hun kleuterjaren.

de kikkerklas6

In onze klas wordt gespeeld, geleerd, gewerkt, onderzocht, verteld, geluisterd, geëxperimenteerd…en nog veel meer. We leren goed samenwerken en onze klas organiseren. Duidelijke structuur en afspraken zijn nodig, die maken we samen. De Freinettechnieken vormen de rode draad in onze klaswerking.