info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

K2+K3 – De Kikkervisjesklas

Klaswerking in de Kikkervisjesklas

2 de + 3 de kleuterklas

Onze ronde is het begin van elke nieuwe dag.

We verzamelen rustig in onze ronde, de voorzitter opent de ronde.

Samen zingen we ons welkomstlied.

 

DAGLIJN EN KALENDERS

De kalenders worden ingevuld door de kleuters.

Tijdsbegrippen komen aan bod:

-de dagen van de week (aan de hand van pictogrammen): de knijper verplaatsen.

-begrippen: vandaag, gisteren, morgen, overmorgen, eergisteren

-de jaarkalender: er wordt een kruisje geplaatst en de datum wordt benoemd.

-de dagplanning: wat gaan we doen in de voormiddag, de namiddag.

-de weekplanning: wat doen we deze week? Is er een uitstap of activiteit gepland?

-de weerkalender: welk weer is het vandaag in de voor- en namiddag, welk seizoen zijn we?

 

DE RONDE

De ronde is het vertrekpunt van de dag.

De juf noteert in het rondeboek wat er wordt verteld.

 

Welke rondes zijn er zoal?

De praatronde, spulletjesronde, boekenronde, wat-is-dat-ronde, evaluatieronde…

Soms vragen we aan de ouders om eens samen met hun kleuter iets voor te bereiden. Iets

wat het ervaren heeft, beleefd heeft.

Misschien vloeit er wel een leuke activiteit of een project voort uit wat het verteld of

getoond heeft.

De kleuters kunnen reageren, vragen stellen, hun mening geven. Iedereen mag inpikken,

maar de voorzitter houdt in de gaten of de afspraken worden nageleefd. Een ronde moet

rustig verlopen.

Rondes zijn heel belangrijk en leerrijk. We kunnen veel van elkaar opsteken. De juf vult aan

of geeft antwoord op vraagjes van de kleuters.

 

PLANNINGSBORD-SAMEN PLANNEN

We overlopen samen met de kleuters de voorstellen uit de ronde. Als er geen inbreng is,

dan geeft de juf zelf een aanbod. De kaartjes komen aan het bord, de kinderen maken een

keuze. Zo leren de kleuters de pictogrammen ‘lezen’.

Vooraleer een keuze te maken zingen we het lied: ‘We denken na, ja heel goed na, waar

gaan we spelen vandaag?’

De juffen observeren: voldoet het speelgoed? Is er variatie? Is het uitdagend voor de

kleuters? Ligt er te veel of te weinig spelmateriaal?…

Hoekjes veranderen soms. De kleuters helpen die mee inrichten en organiseren.

Vb: Ze willen een bloemenwinkel in de klas. We bespreken: wat hoort er daar thuis?

Waar vinden we het materiaal? Hoe kleden we de winkel aan?….

Er zijn verschillende hoeken in de klas: spelletjeshoek, teken/prutstafel, letterhoek,

cijferhoek, boekenhoek, luisterhoek, muziekhoek, schrijfhoek, crea-atelier, poppenhuis,

keuken, winkel, ontdekdozen, bouwhoek, autohoek, timmertafel, puzzelhoek,

themahoeken en nog veel meer….

We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de behoefte van elk kind.

Binnen de meeste werkvormen is de differentiatie als het ware ingebouwd. Sommige

kleuters kunnen zelfstandig werken na een instructie en kunnen het stappenplan volgen.

Andere kleuters hebben extra hulp en sturing nodig. We zorgen voor voldoende uitdaging.

 

VOLLEDIGE VRIJE KEUZE

Tijdens het vrij spel hebben de kleuters de volledige vrijheid in keuze (spelen, verder

werken, projectwerk….De juffen spelen mee of nemen de tijd om hun spelkeuze,

samenspel, betrokkenheid te observeren.

INTEGRATIEMOMENT

Elke maand komt het kleuterhuis samen voor een muzische activiteit: dans, expressie,

toneel, poppenkast,…

Iedereen leert van en aan elkaar.

 

AFSLUITEN VAN DE DAG

Het afsluiten van de dag doen we in een gezellige sfeer.  Er is variatie: een wiskunde spel,

een taalspel, tekenronde, zingen….

 

PORTFOLIO

Ieder kind heeft een expressieboek/portfolio. Het krijgt de kans om fantasieën, ervaringen,

Ideeën te uiten aan de hand van een tekening of tekst.

Er worden eveneens verschillende technieken aangeboden en uitgeprobeerd om het

geheel aantrekkelijk te maken.

Ze kunnen naar hartenlust tekenen en de juffen schrijven er maar al te graag de verhalen

erbij. Woorden worden bij de tekening gestempeld, er worden letters uit kranten geknipt…

Een prachtig exemplaar op het einde van hun kleuterjaren.

 

de kikkerklas1 de kikkerklas2 de kikkerklas3 de kikkerklas4 de kikkerklas6

de kikkerklas5