info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

L5-L6 – Sa(ar)dientjes

Klaswerking Klavertje Vier – 5de en 6de leerjaar

 

Welkom bij de Sa(a)rdientjes!

Zoals iedere dag starten we de dag in onze kring. Alle kinderen nemen hun gerief uit de schooltas, leggen dat op hun plaats in de klas en komen er rustig bijzitten.

We beginnen met ‘Scoor jezelf’ waarop de leerlingen zichzelf een score geven van 0 tot en met 5. Ze hoeven hierbij geen extra uitleg te geven maar zo weet hun omgeving (medeleerlingen en begeleider) hoe ze zich voelen.

Daarna komt de ‘Wat nieuws?’ – kring. De kinderen kunnen hier belangrijke en klasrelevante zaken bespreken.

Vrije werktijd is dan de volgende stap. De invulling daarvan kunnen verschillende zaken zijn: onderzoekje, vrije tekst, een eigen creatie, een taak uit de kring … De bedoeling daarvan is wel dat ze deze dan voorstellen in een leerkring. Er is mogelijkheid om te vertellen wat hen bezighoudt, iets wat in de actualiteit naar voor kwam …

Respect voor elkaar is een belangrijke constante doorheen deze momenten. De bedoeling is dat we naar elkaar luisteren. Dat is een groot leermoment.

Op vrijdag is er ook een extra ‘klasraad’. Tijdens dat moment wordt de voorbije week besproken. Wat liep er goed? Wat verliep er minder? Ook worden er hier punten bepaald voor de leerlingenraad.

Individueel Zelfstandig Werk is er voor de hoofdvakken.

Voor wiskunde (Kompas) en spelling wordt er gewerkt met een werkplanning. Leerlingen en leerkracht plannen samen het werk van de leerling. Op die manier hebben leerkracht én begeleider een goed beeld van de vooruitgang van het kind.

Voor taal wordt er niet met een methode gewerkt. Daarvoor grijpen we terug naar vrije teksten en klassikale activiteiten. Leerlingen komen ook met ideeën die uitgewerkt kunnen worden.

In deze klas bestaat het huiswerk enkel door taken die nog afgewerkt moeten worden, studeren voor Frans … Er worden géén extra blaadjes meegegeven.

Vanaf dit schooljaar kiezen we ervoor om Frans te verspreiden over 3 leerjaren: vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Juf Saar geeft les aan het vijfde leerjaar, juf Jessica (leerkracht middelbaar) neemt het zesde leerjaar voor haar rekening.

Dit schooljaar werken we een waterproject uit met de volledige school. Onze klas is trekkersklas en krijgt het genoegen om verschillende workshops te volgen rond dit thema.

Ook zijn er miniprojectjes. De kinderen leren informatie opzoeken, reproduceren, beoordelen en creatief benaderen. Door de aanpak van onderzoekjes krijgen kinderen de kans zich op verschillende terreinen te ontplooien, onderwijs is immers meer dan enkel cognitief leren.