info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

K2 – De Visjesklas

Welkom in de Visjesklas!

 

START VAN DE DAG

De kleuters komen binnen in de gang en hangen hun jasje aan de kapstok.

Ze leggen hun stuk fruit, koekje, eventuele brooddoos en drinkfles in de daarvoor voorziene bakjes naast de kapstokken. Heb ik een briefje bij? Dan haal ik mijn klasmapje ook uit mijn boekentas.

We starten de dag met een inloopmoment, de kleuters komen binnen in de klas en kiezen een rustig spel uit de kieskast. Dit kan een puzzel zijn, een fijnmotorisch spel of constructiemateriaal. Dit inloopmoment geeft ons de tijd en kans om even een individueel gesprekje aan te gaan met de kleuter.

Bij het horen van het ‘kringlied’ gaan de kleuters naar de kring toe. Als iedereen in de kring zit, zingen we samen ons welkomstlied.

 

DAGLIJN EN KALENDERS

De kalenders worden ingevuld door de kleuters. Elke week komt een andere kleuter aan de beurt.

We zingen het liedje over de dagen van de week. Welke dag zijn we vandaag? We openen het juiste deurtje en plaatsen de vis bij de juiste dag. We staan ook al even stil bij welke dag het gisteren was en welke dag we morgen zullen zijn.

 

 

DE KRING

De voorzitter zorgt ervoor dat de kringmomenten rustig verlopen en dat de afspraken goed nageleefd worden.

Bij de start van het schooljaar worden de kringmomenten ingeleid door de juffen, eens de kleuters vertrouwd zijn met de kringwerking kunnen ze zelf aan de slag en mogen ze zelf eens de leiding nemen en een presentatie geven. Dit laten we tijdig weten en verloopt via een beurtsysteem.

Het kringmoment wordt dan door de kleuter zelf, samen met de ouders voorbereid. Dit kan gaan om een specifieke techniek, een weetje, iets wat de kleuter beleefd heeft… Misschien vloeit er wel een leuke activiteit of een project uit voort.

We sluiten elke dag af met een evaluatiekring, een terugblikmoment. We kijken terug naar de dag, wat hebben we vandaag ontdekt, bijgeleerd? Had ik een plannetje? Hoe heb ik dit ervaren? … Hieruit kunnen zeker ook projecten voortvloeien.

Tijdens de kringmomenten leren de kleuters veel van elkaar. De kleuters kunnen reageren, vragen stellen, hun mening geven. Iedereen mag inpikken, maar de voorzitter houdt in de gaten of de afspraken worden nageleefd. Een kringmoment moet rustig verlopen.Kringmomenten zijn heel belangrijk en leerrijk. We kunnen veel van elkaar opsteken. De juf vult aan of geeft antwoord op vraagjes van de kleuters.

 

HOEKENWERK & SAMEN PLANNEN

In het begin van het schooljaar maken de kleuters kennis met ‘plannen en hoekenwerk’

Voordat we het hoekenwerk plannen, vragen we eerst even na of een kleuter een plannetje heeft. Zijn er geen specifieke plannetjes vanuit de kleuters, dan geeft de juf zelf een aanbod.

De kaartjes komen aan het bord, wat staat er op de pictogram? De kinderen maken een keuze. De kleuters leren via deze weg pictogrammen lezen, een voorbereiding op het echte lezen. Voordat we kiezen, masseren we ons hoofdje en denken we heel goed na.

Tijdens de plannetjestijd en het hoekenwerk observeren we gericht, begeleiden we een activiteit. We benutten alle leerkansen. De hoekjes kunnen naar aanleiding van een project soms eens veranderen,  de kleuters helpen die mee inrichten en organiseren.

 

 

VRIJE KEUZE

Tijdens het vrij hoekenwerk in de namiddag hebben de kleuters de vrijheid in keuze (spelen, verderwerken aan hun plannetje….) De juffen spelen mee of nemen de tijd om hun spelkeuze, samenspel, betrokkenheid te observeren.

 

 

GEZAMENLIJKE KRINGMOMENTEN

Bij de gezamenlijke kringmomenten wordt instructie gegeven of een activiteit voorzien voor alle kleuters rond een bepaald domein (dit kan rekenen/taal/muzisch gericht zijn). Nadien kunnen de kleuters in kleine groep verder aansluiten bij een geleide activiteit of overgaan naar hun plannetje/hoekenwerk/spel.

 

 

AFSLUITEN VAN DE DAG

We sluiten elke dag af met een evaluatiekring, een terugblikmoment. We kijken terug naar de dag, wat hebben we vandaag ontdekt, bijgeleerd? Had ik een plannetje? Hoe heb ik dit ervaren? Een toonmoment van gemaakte werkjes, tekeningen bespreken …We schrijven dit in onze bonte visjeskrant. Deze bonte krant kan je als ouder altijd inkijken.

 

 

PORTFOLIO

Elke kleuter heeft een expressieboek/portfolio. In dit boek worden fantasieën, ervaringen, ideeën vormgegeven . Doorheen kun kleutertijd worden verschillende (druk)technieken aangeboden, deze technieken kunnen ze dan later inzetten om hun ideeën weer te geven.

 

VRIJE TEKST

De kleuters vertellen verhalen bij hun vrije tekeningen, deze worden er door de juf bijgeschreven. De kleuters worden zelf ook gestimuleerd om er losse woorden bij te stempelen, letters uit te knippen en erbij te plakken…

Het portfolio wordt later een hele fijne herinnering en is ook een mooie weerspiegeling van hun groei in het kleuterhuis.