info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

K3 – De Visjesklas

Welkom in de Visjesklas!

Iedereen zoekt een plaatsje in de ronde.

Ons welkomlied wordt samen gezongen.

Een ‘voorzitter’ zal de ronde leiden.

 

De kalenders worden ingevuld door de kleuters.

Tijdsbegrippen komen aan bod:

dagen van de week (aan de hand van pictogrammen): de knijper verplaatsen

begrippen: morgen, overmorgen, vandaag, gisteren, eergisteren

de jaarkalender: kruisje plaatsen en benoemen welke datum we zijn

de dagplanning: wat doen we in de voor- en namiddag?

weekplanning: wat doen we deze week? (is er een uitstap gepland, gaan we zwemmen,…)

weerkalender: welk weer is het vandaag? En welk seizoen zijn we?

 

Ziezo, de ronde kan starten.

In een rondeboek schrijft de juf op wat de kleuters vertellen, wat bij hen leeft … Dat boek wordt eventueel aangevuld met tekeningen, foto’s …

Welke rondes zijn er zoal?

toonronde, nieuwsjesronde, natuurronde, boekenronde, taalronde,  fotoronde …

Soms vragen we aan de ouders om eens samen met hun kleuter iets voor te bereiden. Iets wat het ervaren heeft, beleefd heeft …

We luisteren heel aandachtig naar elkaar, want misschien vloeit er een leuke activiteit of een project voort uit wat verteld of getoond wordt.

De kleuters kunnen reageren of vragen stellen. Iedereen mag inpikken, maar de voorzitter houdt in de gaten of de afspraken worden nageleefd, want de ronde moet rustig verlopen.

Rondes zijn heel belangrijk en leerrijk! We kunnen veel van elkaar opsteken. De juf vult aan of geeft antwoord op vraagjes van de kleuters.

 

Na de ronde kijken we of we onmiddellijk een activiteit uit de mouw kunnen toveren, ofwel plannen we een interessante activiteit in de weekplanning, ofwel heeft de juf iets mee: mogelijkheden genoeg!

We plannen aan de hand van het planningsbord. Kwam er een voorstel van een kleuter/juf?

De kaartjes, voorzien van een duidelijk pictogram, komen op het bord en alle kleuters maken een keu

ze.

‘Denk eerst goed na wat je wil doen of waar je wil spelen’

‘Hoeveel kindjes kunnen er in het hoekje?’

Een moet-werkje zit er soms ook eens tussen.

De taak van de juf is: hulp bieden, observeren wat extra aangeboden moet worden (noden van de kleuters), hoekjes aanpassen …

Welke hoekjes hebben we zoal?

Teken- en knutselhoek, bouwhoek klein materiaal, spelletjeshoek, letterhoek, cijferhoek, schrijfhoek, poppenhuisje, kaplahoek, krijten op het bord …

De juf zorgt dat  elke kleuter in zijn behoeften wordt voorzien, houdt rekening met elk niveau van de kleuter, daagt elke kleuter uit.

Tijdens het vrij spel hebben de kleuters volledige vrijheid in keuze. (spel spelen, verder werken, werken aan een onderzoekje, projectwerk …)

Elke kleuter heeft een porfolio of expressieboek. Wat hebben ze ervaren, beleefd, hebben ze iets gedroomd, of hebben ze een fantasie…Dat kan allemaal in hun boek verwerkt worden. De juf schrijft hun verhaal neer in het boek.

Het geheel wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van verschillende technieken.

Een prachtig exemplaar op het einde van de derde kleuterklas.

Met Flon Flon leren we op een spontane manier zijn taal: met liedjes, spelletjes …

Ouders die graag eens iets komen vertellen in de klas, die willen meehelpen bij een activiteit, die hun talent willen delen met de kleuters …steeds welkom. Graag vooraf afspreken met de juf, zodat we dit op het planningsbord kunnen noteren.

Integratiemomenten:

Elke maand komt het kleuterhuis samen voor een muzische activiteit. Expressie, dans, toneel, poppenkast…

Integratie in het kleuterhuis                                                                   

In de voormiddag blijven we allemaal in onze eigen klas om activiteiten uit te werken. We zorgen voor de nodige differentiatie en uitdagingen. Tijdens de integratiemomenten komen we met alle klassen samen om een leuke activiteit te doen voor en met de kleuters. Bijv. een toneel, een poppenspel, Tik Tak, een dansje, een bewegingsmoment, een muziekmoment, yoga, relaxatie, een atelier… De kikkertjes en de visjes gaan in de namiddag spelen in elkaars klas. De eendjes blijven in hun eigen klasje spelen. Dit kan veranderen als de kleuters wat ouder worden. Dan kunnen ze ook meespelen met de oudere kleuters

Een heel belangrijk gegeven: iedereen leert aan en van elkaar!

Afsluiten van de dag gebeurt in de ronde. We doen dat weer in een gezellige, rustige sfeer.

Er wordt een spelletje gespeeld, een boekje voorgelezen, een ritmespelletje gespeeld …

Daarna nemen we afscheid van elkaar en wensen we iedereen nog een fijne dag.