info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

L2 – De Salamanderklas

De Salamanderklas

Welkom in de salamanderklas!

 

 

In het schooljaar 2018-2019 kozen de leerlingen van het 2e leerjaar samen voor de naam ‘salamanderklas’. Salamanders bestaan in alle geuren & kleuren. Leerlingen vormen hun eigen identiteit, en beseffen dat zij vele gelijkenissen maar ook vele verschillen met de groep vertonen. In het 2e leerjaar leren we dat deze verschillen een meerwaarde zijn voor de groep als we goed kunnen samenwerken. Salamanders zijn ook stille, zachtaardige diertjes die vooral hun tijd nemen om de wereld rondom zich te bewonderen. Wij streven er dan ook naar om de leerlingen zo veel mogelijk zelf te laten ontdekken. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk hun creativiteit en zelfstandigheid te prikkelen a.d.h.v. onderstaande systemen.

 

RONDES

Aan het begin van elke dag starten we met een ronde die telkens verloopt volgens een vast patroon. Voorspelbaarheid & structuur zijn uitermate belangrijk en bieden een gevoel van veiligheid voor jonge leerlingen. Zo kunnen de leerlingen al vanaf het moment dat ze het schoolgebouw binnenkomen een ‘checkpoint’ zien hangen. ‘Checkpoints’ zijn een soort herinneringsschema’s, die telkens stapsgewijs opsommen wat de leerlingen moeten doen op dat moment.

 

Een belangrijk deel van de ochtendcheckpoint (naast schoenen uitdoen, jassen aan de kapstok, agenda’s in de juiste lade steken, … ) is het nadenken over hun eigen gevoel bij onze gevoelsmonstertjes. Hier moeten de kinderen hun eigen naam of afbeeldingen hangen bij hun gevoel (blij – bang – kalm – boos – verdrietig). Het is belangrijk dat zowel de leerkracht als de leerlingen dit van elkaar kunnen zien – zonder dat zij daar extra uitleg over moeten bieden – zodat zij rekening kunnen houden met elkaars gevoel op verscheidene momenten van de dag. Iemand die een mindere dag heeft kan plots helemaal anders reageren dan tijdens zijn ‘happy hours’. De leerlingen kunnen zo het gedrag van anderen beter voorspellen én zorgzamer zijn voor elkaar.

 

Daarna gaan de leerlingen naar de ronde. Ze nemen een krukje en plaatsen deze in een halve cirkel waar iedereen elkaar kan zien. De leerlingen hangen hun eigen naam of afbeelding op een keuzemenu. Hier kunnen ze kiezen tussen iets vertellen, iets tonen, iets voorlezen of iets zingen. In het 2e leerjaar opteren we nog om leerlingen – althans in het begin van het schooljaar – vrij ongenuanceerd te laten vertellen over de onderwerpen die zij kiezen. Beetje bij beetje worden de ‘boterhamverhalen’ gescheiden van de belangrijke verhalen, waardoor dit gradueel beperkt wordt tot essentiële verhalen die interessant zijn voor de volledige groep. Iedereen krijgt de kans om te vertellen. Wie niet aan bod kan komen wegens tijdsnood blijft hangen aan het schema en zal de volgende ochtendronde als eerste aan de beurt komen.

Daarna volgt hun dagplanning op het planningsbord. De kinderen kunnen hierop het verloop van de dag volgen a.d.h.v. pictogrammen. We bekijken samen ook nog snel het huidige weer & de tijd (dag, maand, jaar). Wanneer dit opgebouwd is, kunnen we van start met de lessen.

Naast de dagelijkse ochtendronde zijn er ook nog 3 andere soorten rondes die tijdens de week elk 1 keer opduiken: de natuurkring, de actuakring & de boekenkring. In de natuurkring komt er elke week een nieuwe leerling aan bod die iets over de natuur mag voorstellen aan de klas en die hij/zij moest voorbereiden 1 week voordien. In de actuakring moeten de leerlingen 3 nieuwsfeiten voorstellen aan de klas. In de boekenkring moeten de leerlingen een boek voorstellen aan de groep. Uiteraard gebeurd dit zeer geleid. Afhankelijk van de ‘spreekdurf’ en assertiviteit van de leerling die deze kringen moet leiden, wordt er bijgestaan door de klassenleerkracht.

 

VRIJE WERKTIJD

In het tweede leerjaar bouwen we aan de planvaardigheid van de leerlingen. Hiervoor hebben wij een vak dat ‘Vrije werktijd’ noemt. De leerlingen krijgen hierbij vrijheid om hun eigen plannetje uit te werken. De voorwaarden van vrije werktijd zijn: alleen werken, in stilte werken, er moet iets gemaakt worden, je werk uitvoeren tot het einde.

Leerlingen die geen idee hebben wat ze kunnen of willen doen (want iedereen heeft wel eens een ‘writer’s block’, niet?) krijgen een keuzemenu aangereikt waarbij ze kiezen tussen activiteiten die ze willen uitvoeren. Activiteiten die voortbouwen op de leerstof worden hierbij aangemoedigd (bvb. een gedicht maken met allerlei au-woorden, … ). Zo kweken we een spontane werkersmentaliteit. Vrije werktijd (afgekort ‘VWT’), gebeurt minstens 2X per week. In de 2e & 3e graad komt dit steeds meer aan bod.

 

INSTRUCTIELESSEN

Voor rekenen werken we met het boek ‘Kompas’. Deze lessen worden zoveel mogelijk vooraf gegaan door het ervaren en visueel zien van de oefeningen die zullen behandeld worden. Hoewel de handleiding zeer ordelijk uitgewerkt is, gebeurt het al vaak dat wij een zelfgemaakt rekenblad aan de leerlingen geven of enkele repetitieve oefeningen laten vallen. Iemand die immers bewees dat hij de leerstof beheerste, hoeft geen 100 van dezelfde soort oefeningen verder te presteren en is veel meer met nieuwe uitdagingen. Dit werkt enkel demotiverend. Bij ons is het dus geen ‘taboe’ als er een werkblad of enkele oefeningen in het werkboek niet ingevuld zijn. Integendeel: het bewijst net dat we ‘leukere’ of meer leerrijke activiteiten hebben uitgevoerd om die leerstof bij te leren i.p.v. met onze neuzen in diezelfde stoffige boeken te hebben gezeten. De leerstof & het bijleren zijn het uitgangspunt. Niet een ingevuld werkboek.

 

Voor taal werken wij met het boek ‘Verrekijker’. Bij onze projecten (= ‘wereldoriëntatie’) werken we – als rode draad doorheen het schooljaar – met de werkboeken ‘Mundo’. Hier wijken we dikwijls op af om de leerlingen een antwoord te bieden op hun eigen, spontane vragen over de thema’s die we behandelen. Enkele keren per jaar werken we ook onze eigen projecten uit vanuit de leervragen van de kinderen. Hierbij moeten zij zelf op op- & onderzoek. Sommige van deze projecten worden uitgevoerd door de ganse school, waarbij iedereen samenwerkt en bijleert over een bepaald onderwerp.

 

BONTE BABBEL

Elke week is er een ‘bonte babbel’ gepland op maandagmiddag & vrijdagnamiddag. Hierbij bespreken we alle schoolrelevante zaken en leggen we ook de klemtoon op enkele schoolregels waar we extra aandachtig voor moeten blijven. De leerlingen krijgen hier ook de kans om zaken met elkaar (alle andere leerjaren) te bespreken.

FORUM

Een forum is een bijeenkomst van alle leerlingen en ouders. Een forum verplicht de kinderen nergens toe. Het biedt de mogelijkheden tot het presenteren van hun talenten. Enkele keren per jaar zal er een forum op school plaatsvinden waar we jullie zeer graag op uitnodigen.

Met al deze bovenstaande principes kleuren wij onze schooldagen in en glibberen wij het ganse jaar door, ieder op zijn eigen tempo. Want zelfs al zijn we een beetje (salam)anders, toch houden we van elkaar…

Bedankt om onze info te lezen! Wie verder vragen heeft over onze klaswerking mag gerust een mailtje sturen naar benjamin.verbrugghe@freinetdebontespecht.be , ik sta klaar om al jullie vragen te beantwoorden. In ons team staan wij open voor alle input & ideeën.

Hopelijk tot hoors!

 

Benjamin Verbrugghe

Klassenleerkracht 2e leerjaar