info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-
GO! freinetschool De Bonte SpechtBonte moestuinUniek in Roeselare

GO! freinetschool De Bonte Specht

Bonte Spechtjes die welgezind en tevreden naar school komen omdat ze weten dat ze meetellen en hun talenten mogen tonen.

Bonte moestuin

Een groot domein vol groene plekjes dat optimaal gebruikt wordt zowel tijdens de lessen als vrije momenten. Een bonte moestuin, groot speelveld, zandbak, speelheuvels, voetbalterrein,

Uniek in Roeselare

Elk talent wordt benut. Om de maximale ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren starten de lessen vanuit ervaringen in combinatie met een vaste methode, zo komen we tegemoet aan het ontwikkelen & benutten van individuele talenten.

Welkom

Dank u wel dat u even de tijd neemt om op onze website te grasduinen.

GO! Freinetschool De Bonte Specht biedt kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling van 2,5 tot 12 jaar en dat in een unieke groene oase. Wij geven onze leerlingen de ruimte om individueel, maar ook in groep te groeien en te bloeien. Wij streven ernaar dat iedereen zich thuis kan voelen en zich ten volle kan ontplooien!

Duurzaamheid is stilaan een begrip geworden op onze Freinetschool. Dat is de rode draad doorheen onze schoolwerking en wij vinden het belangrijk dat die lijn doorgetrokken wordt naar thuis. School en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en als we allemaal ons steentje bijdragen, maken wij ook ons stukje van de planeet beter.

Duurzaamheid, respect voor natuur, mens en dier zit ook vervat in onze leefregels. Regels die ervoor zorgen dat iedereen weet waar wij belang aan hechten, hoe we onze leerlingen willen sturen en begeleiden. Die leefregels zijn een wegwijzer … Wat zijn onze waarden op onze school en hoe willen we die met al onze leerlingen bereiken en bewaken? Dat zorgt voor een fijne leef- en leeromgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en zich ten volle kan ontplooien. Wie bij ons school loopt engageert zich hiervoor.

Schoollopen op Freinetschool De Bonte Specht is meer dan kennis opdoen, het is ook jezelf leren kennen, je leren openstellen voor anderen en kritisch leren denken. De Bonte Specht is zoveel meer…

Vriendelijke groet, 
Bieke Casteleyn – directeur