info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

maaltijden op school

KLIK HIER om de menu van de maand te bekijken.

Kleuters Warm middagmaal + soep € 3
Vegetarisch warm middagmaal + soep € 3
Soep + eigen lunchpakket € 0,85
bijdrage middagtoezicht per dag € 0,25

 

Lagere afdeling Warm middagmaal + soep € 3,80
Vegetarisch warm middagmaal + soep € 3,80
Soep + eigen lunchpakket € 0,90
bijdrage middagtoezicht per dag € 0,25

 

Leerlingen mogen ook zelf een drankje meebrengen naar school, maar geen frisdranken!

Indien een leerling afwezig is wegens ziekte en indien de afwezigheid gewettigd werd, betaalt niet.
Wie niet voor 9 uur verwittigt, betaalt de bestelde maaltijd toch. We vragen aan ouders om één keuze van maaltijd te maken voor het hele schooljaar om planlast voor leerkrachten en secretariaat te verminderen en een correcte facturatie na te streven. Wij danken iedereen voor het begrip. Ouders die een noodzakelijke wijziging moeten doorvoeren tijdens het schooljaar bespreken dit ruim op voorhand (in functie van de bestellingen!) met de directie. De doorgevoerde verbeteringen van vorige schooljaren (een gezond, gevarieerd en evenwichtig middagmaal voor de leerlingen!) worden verder opgevolgd. Onze schoolmaaltijden zijn bijzonder LEKKER!

Op het einde van elke maand wordt aan uw kind een factuur meegegeven met daarop wat er werd verbruikt tijdens de voorbije maand (bijvoorbeeld : maaltijden, drankjes, zwemmen, busgebruik …) We rekenen erop dat jullie deze facturen stipt betalen. Bij meer dan twee niet-betaalde facturen zijn wij genoodzaakt om alle dienstverlening te stoppen (maaltijden, drank, bus). De directie staat altijd open voor gesprek bij moeilijkheden.