info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Bonte Ouders

Dag Bonte ouders!

Wij zijn de leden van de Bonte Raad en willen jullie via deze weg graag informeren over onze en ook jullie ouderwerking in de Bonte Specht.

Als ouderwerking willen we alle leerlingen inspireren en optimale kansen bieden in een gezonde, veilige, mooie omgeving door projecten uit te werken in verbinding met de leerlingen, begeleiders en alle Bonte Ouders.

Hierbij komen heel wat praktische zaken kijken en daarvoor willen we met jullie samenwerken om dit te kunnen realiseren voor onze jonge spechten. Jullie hebben gekozen voor Freinetschool de Bonte Specht. Eén van de pijlers van freinetonderwijs is ouderparticipatie. Hierdoor worden de band tussen thuis en maatschappij versterkt. Wij als ouderwerking kijken er dan ook naar uit om jullie binnen onze werking te verwelkomen. Praktisch werken we met verschillende projectgroepen die vanuit de Bonte Ouders worden opgestart of aangestuurd. Hierdoor hopen we ideeën te realiseren ten bate van iedereen binnen onze school. Jouw inzet wordt gevraagd, dit kan als stille luisteraar, handige Harry/Harriet of creatief brein. Iedereen is welkom met zijn/haar talent. Door als ouders samen vorm te geven aan deze projecten, kunnen jullie ook elkaar en de school beter leren kennen. Deze verbindingen zorgen voor de zuurstof van een school. Maandelijks komen we met De Bonte Ouders samen, overlopen we kort met welke onderwerpen we op dit moment bezig zijn, en splitsen we daarna op volgens jouw eigen interesses.

De mogelijkse onderwerpen zijn : eetfestijn, kerstmarkt, lente-ontbijt, bonte bar, tuin en klus, kippenpark, moestuin, cultuur en uitstappen, bonte bib, communicatie, financiën…Met De Bonte Ouders ondersteunen we ook klasgebonden activiteiten. Ouders van leerlingen in een bepaalde klas zullen gevraagd worden de verantwoordelijkheid op te nemen rond een bepaalde taak. U wordt hierbij niet aan uw lot overgelaten, er is al heel wat knowhow en materiaal beschikbaar en die kennis zal uiteraard gedeeld worden. Concreet zullen ouders van het kleuterhuis instaan voor het maken en verkopen van confituur met vruchten vanop het domein. Ouders van L1 + L2 zorgen voor appelsap van onze eigen appels, L3 + L4 mogen advocaat maken en verkopen en van de ouders van L5 + L6 vragen we om een buitenspeeldag te organiseren. We hopen met deze manier van werken de verbinding tussen ouders onderling te versterken. Met al uw vragen, opmerkingen en ideeën kan u steeds terecht op debonteouders@freinetdebontespecht.be

De ouderwerking is heel belangrijk in een Freinetschool.  Elke ouder maakt deel uit van de school. We verwachten van onze ouders echte betrokkenheid en deelname aan het schoolgebeuren. De leerkrachten en directie rekenen op de steun van de ouders! Samen maken we de school. Als laatste kun je ook de onderstaande QR code scannen en zo de WhatsApp groep met mededelingen volgen. Dit is een bijkomend kanaal naast facebook en zal gebruikt worden voor allerlei vergaderingen, projecten en evenementen aan te kondigen.