info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Bonte Ouders

Dag Bonte ouders!

Wij zijn de leden van de Bonte Raad en willen jullie via deze weg graag informeren over onze en ook jullie ouderwerking in de Bonte Specht.

Als ouderwerking willen we alle leerlingen inspireren en optimale kansen bieden in een gezonde, veilige, mooie omgeving door projecten uit te werken in verbinding met de leerlingen, begeleiders en alle Bonte Ouders.

Hierbij komen heel wat praktische zaken kijken en daarvoor willen we met jullie samenwerken om dit te kunnen realiseren voor onze jonge spechten.
Aangezien jullie gekozen hebben voor de Bonte Specht als Freinetschool, gaan we er van uit dat jullie ook benieuwd zijn hoe jullie hiertoe kunnen bijdragen.

Praktisch werken we met verschillende werkgroepen die zich toeleggen op het ontwikkelen en realiseren van ideeën ten bate van iedereen binnen onze school.
Uw inzet wordt gevraagd binnen één of meerdere van deze werkgroepen. Dit kan als stille luisteraar, handige Harry/Harriet of creatief brein. Iedereen is welkom met zijn/haar talent. Door als ouders samen vorm te geven aan deze projecten, kunnen jullie ook elkaar en de school beter leren kennen. Deze verbindingen zorgen voor de zuurstof van een school.

Een kort overzicht van deze werkgroepen:

FEEST – organisatie jaarlijks eetfestijn in september, kerstmarkt, lente-ontbijt & quiz
Leerkrachten in deze werkgroep: juf Veerle Verhulst en juf Saar Carrein

TUIN EN KLUS – verzorging van het extra groen op de school, het bos & het veld – organisatie klusdagen – uitwerken projecten
Leerkracht in deze werkgroep: juf Aicha Hoorelbeke

KIPPENPARK EN MOESTUIN – verzorging van de schoolkippen en moestuin – eieren en oogst worden opnieuw gebruikt voor cake/advocaat/soep – deze werkgroep heeft nood aan een kipkenner en moestuinier.
Leerkrachten in deze werkgroep: juf Veerle Verhulst en juf Anja Casier

CULTUUR EN UITSTAPPEN – nieuwe werkgroep met als doel het bedenken en voorbereiden van uitstappen zodat klassen vaker en gemakkelijker de buitenwereld kunnen verkennen.
Leerkracht in deze werkgroep: meester Benjamin Verbrugghe

BONTE BIB – deze werkgroep startte tijdens het schooljaar 2020-2021 en wil de kinderen echt besmetten met het leesvirus om zo het leesniveau van alle kinderen op te krikken. Er wordt dit jaar een digitaal uitleensysteem uitgewerkt, er worden nieuwe boeken gekozen en er staat een bib-dag op de planning.
Leerkrachten in deze werkgroep: juf Leen Hillaert en zorgcoördinator Marlies Dorme

VERBINDING – nog onduidelijk of dit een op zich staande werkgroep wordt of deel uitmaakt van de Bonte Raad. Wat wel zeker is, is dat we extra willen inzetten op verbinding tussen iedereen en op alle mogelijke manieren. Wie hier graag over meedenkt, praktische tips heeft of verbindend wil werken, we horen het graag!

COMMUNICATIE – een kleine werkgroep met als doel de communicatie te stroomlijnen. Centraal aanspreekpunt: debonteraad@freinetdebontespecht.be
Leerkracht betrokken: meester Davy Goderis

FINANCIËN – kleine werkgroep, zorgt voor betalingen en budgetten.

+ tijdelijke werkgroep KLEUTERZONE – leerkrachten van het kleuterhuis dromen al enkele jaren van een leuke plek voor de kleuters. Wat struikjes, houten speeltuigen, kleur, een kleine oase voor de kleinste spechten. Dit jaar wordt dit een prioriteit. Er werden middelen gereserveerd, we onderzoeken welke subsidies er aangevraagd kunnen worden, dromen waar we uiteindelijk naartoe willen. Een ideale werkgroep voor ouders van kleuters.
Leerkracht in deze werkgroep: juf Aicha Hoorelbeke

Ondersteunend is er de BONTE RAAD waar ingezet wordt op verbinding en communicatie tussen de verschillende werkgroepen, leerkrachten, leerlingen, ouders en directie. Deze groep houdt ook de budgetten in de gaten en ondersteunt de werkgroepen en hun projecten.

Jaarlijks zijn er ook klas gebonden activiteiten. Ouders van leerlingen in een bepaalde klas zullen gevraagd worden de verantwoordelijkheid op te nemen rond een bepaalde taak. U wordt hierbij niet aan uw lot overgelaten, er is al heel wat knowhow en materiaal beschikbaar en die kennis zal uiteraard gedeeld worden.

Concreet zullen ouders van het kleuterhuis instaan voor het maken en verkopen van confituur met vruchten vanop het domein. Ouders van L1 + L2 zorgen voor appelsap van onze eigen appels, L3 + L4 mogen advocaat maken en verkopen en van de ouders van L5 + L6 vragen we om een buitenspeeldag te organiseren. We hopen met deze manier van werken de verbinding tussen ouders onderling te versterken.

Met al uw vragen, opmerkingen en ideeën kan u steeds terecht op bonteouders@freinetdebontespecht.be

Tot binnenkort!

De Bonte Ouders hebben ook een nieuwsbrief.

nieuwsbrief Bonte Ouders februari