info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Onze visie

Plaats voor ruimte

Ruimte om jezelf te ontdekken

Wij bieden onze leerlingen de ruimte om hen individueel maar ook in groep te laten groeien en bloeien:

– ruimte om succeservaringen te beleven en zo hun plaats in de maatschappij te versterken.
– ruimte om zich te ontplooien
– ruimte om zichzelf te mogen en kunnen zijn
– ruimte om hun gevoelens en emoties te uiten
– ruimte om te filosoferen
– ruimte voor een persoonlijke mening en ideetjes
– ruimte voor vragen
– ruimte voor plezier, fantasie en creativiteit
– ruimte om te leren

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen specifieke noden om zich thuis te voelen. Wij zorgen dat we hier zoveel mogelijk aan tegemoet komen zodat iedereen zich thuis voelt. Dat gaat ook over ruimte om te bewegen, emotionele ruimte, creatieve ruimte … We tasten de noden af en spelen daar zoveel mogelijk op in.

Wij willen onze kinderen, ouders en andere betrokkenen de kans geven om te zijn wie ze zijn en hun interesses en kwaliteiten ook aan bod te laten komen wanneer ze daarmee bezig zijn.

Ruimte om te bewegen

Onze campus is gelegen in de Noordrand van Roeselare met een meer dan 1,6 hectare groot groen terrein. Die groene oase is weinig gekend en een speelparadijs voor onze kinderen. De natuur heeft ons reeds veel te bieden: ons avonturenbosje, een hele grote speelweide, een hoekje met kikkers, salamanders en padden, een smultuin …

Ons domein biedt de ruimte om elk kind zichzelf te laten zijn, zijn interesses te uiten en te ontdekken tijdens spelletjes of leermomenten in het bos, op het bonte speelterrein, in de moestuin en op de speelplaats.

Ruimte hebben maar ook ruimte geven, respect hebben voor elkaar door de nodige ruimte te geven, samen vorm geven aan de school met respect voor elk individu, daar gaan we voor!

Onderzoekend leren

Kinderen hebben veel vragen, zijn verwonderd over de dingen om zich heen en willen er meer over te weten komen.

Die natuurlijke nieuwsgierigheid willen wij stimuleren en ondersteunen door als begeleiders de kinderen de vrijheid te geven er verder op in te gaan. Hun vragen en /of problemen laten onderzoeken om zo te komen tot een kritische en creatieve onderzoekhouding.

Als begeleider verlies je echter de leerplandoelen nooit uit het oog. Techniek, maatschappij, beeld, natuur, … bieden heel veel kansen om het onderzoekend leren te stimuleren. Denk-en doevragen zitten geïntegreerd in de klaswerking.

Levensechte onderzoeken, natuurlijk rekenen, natuurlijk leren lezen en schrijven, plannen,… zijn uitdagend en een meerwaarde binnen het Freinetonderwijs.

Kinderen groeien in onze school met dit probleemoplossend denken en handelen en ontwikkelen op deze manier een kritische ingesteldheid.

De schoolloopbaan van onze leerlingen is een grote ontdekkingsreis waarbij elke dag de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld om meer over onze wereld om ons heen te leren kennen.

Communicatie en participatie

Om onze leerlingen maximaal te laten ontplooien, werken wij nauw samen met de ouders. Het is zowel de taak van onze school als die van de ouders om te werken aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. Het is dus heel belangrijk dat we allemaal op dezelfde lijn staan.

Om te weten wat er leeft binnen onze school is een goeie communicatie van cruciaal belang. Dat geldt op elk niveau binnen onze school: de communicatie tussen leerlingen, tussen begeleiders en leerlingen, tussen ouders en begeleiders, tussen ouders en coördinator … De manier waarop deze communicatie verloopt kan heel verschillend zijn: klassenraad, leerlingenraad, oudervergadering, vergaderingen binnen onze verschillende werkgroepen, personeelsvergadering, losse babbels …

Onze school dient een plaats te zijn waar iedereen zich goed kan voelen en daar werken wij heel sterk aan.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat je je als ouder volledig kunt vinden in onze visie en die ook thuis probeert waar te maken. Maak je kind nieuwsgierig naar wat er in de wereld gebeurt, benut zijn/haar talenten, zorg dat hij/zij zich goed voelt, wees geïnteresseerd in alles wat je kind doet of vertelt. Wij leren onze leerlingen om niet bang te zijn om hun eigen mening te uiten en respect te hebben voor elkaars mening en zo ook te leren van elkaar.

Participeren binnen onze school omvat werkgroepen, engagement op school tijdens ouderateliers, meewerken aan projecten, voorstellen actief uitwerken … Op die manier creëren we enthousiasme, motivatie en een gevoel van eigenwaarde. Dat verhoogt de betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Er wordt verwacht dat elke ouder zich binnen een werkgroep engageert, want alleen SAMEN kunnen we onze school laten groeien.