info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Onze 3 pijlers

Onze visie: de drie pijlers

1. Persoonlijke aanpak door actief in te spelen op talenten

Iedereen heeft verschillende talenten en dat is fantastisch! We kunnen altijd iets bijleren van een ander en zelf ons steentje bijdragen door iets te doen waar we goed in zijn. Voor ons is het uiterst belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van hun talenten en dat we die samen met hen gaan exploreren en uitbouwen. Anderzijds proberen we ook met beperkingen rekening te houden. Aanpassingen zien wij niet als een obstakel maar als een kans. Wie iets graag doet, zal de kans krijgen om er ten volle voor te gaan. Immers: graag = beter! Daarom is het belangrijk dat leerlingen hun ontwikkelings- en leerproces zelf vorm kunnen geven. De weg naar kennis en vaardigheden mogen ze zelf uitstippelen. We zijn er ons van bewust dat dit geen gemakkelijke klus is en proberen hen daarom als coach te motiveren aan de zijlijn. Wij kneden onze leerlingen niet tot een pasvorm, maar laten hen zelf beslissen welke vorm ze willen aannemen. Tegelijk willen we bewuste, dankbare en toch kritische burgers van hen maken. We willen hen klaarstomen voor de veelzijdige en multiculturele maatschappij waarin ze terecht zullen komen.

2. Betrokkenheid

Jongeren gedwee in de pas laten lopen, is verre van ons hoogste doel. Integendeel, wij zijn benieuwd naar wat ze zelf bij te dragen hebben aan onze denkwijze over de organisatie van het schoolgebeuren. De leerlingen krijgen de kans om de krijtlijnen van ons beleid en dagelijkse werking mee te helpen uittekenen. Zo zijn ze nauwer betrokken bij de school en leggen ze een grotere zin voor empathie aan de dag. We luisteren graag naar wat ze te vertellen hebben en staan open voor hun opmerkingen. Kritisch denken vinden wij heel belangrijk. Anderzijds verwachten we wel dat elke vorm van kritiek op een respectvolle manier geuit wordt. We proberen hun ondernemingszin op te wekken en stimuleren hen graag om initiatief te nemen. Leuke ideeën krijgen steeds gehoor.  We vinden het fantastisch als onze leerlingen zelf iets op poten zetten, des te meer als dit tot stand komt door samenwerking. Leerlingen kunnen elkaar inspireren. Hun mening is een meerwaarde op elk vlak.

Behalve die van de leerlingen, dragen wij, Freinetgewijs, ook de inspraak en samenwerking met de ouders hoog in het vaandel. Voor veel beslissingen plegen we overleg met zowel de leerlingen als de ouders.

3. Activerende & creatieve werkvormen (ICT)

Wij proberen onze leerlingen met zin naar school te laten komen. Dit doen we door de aanpak van onze lessen op hun noden te richten. We streven naar een veelheid aan werkvormen, waarin elke mogelijke leerstijl aangesproken wordt. We houden ervan om onze leerlingen te verrassen en te prikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de manier van lesgeven wel degelijk het verschil maakt. Groepswerk, rollenspelen, drama, begeleid zelfstandig leren, hoekenwerk, individueel werk,… zijn maar een greep uit het aanbod. Elke leerling beschikt bovendien over een laptop bij ons op school. ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, daarom kiezen wij ervoor om veel lessen ICT-gewijs in te vullen.