info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Projectweken en GWP

De Freinetprincipes toepassen op het onderwijs vraagt om een andere manier van les geven. Daarom kiezen we er bij De Bonte Specht Kwadraat bewust voor om zo veel mogelijk projecten uit te werken waar de verschillende vakken en bijgevolg dito leerplandoelen in aan bod komen. Thema’s voor die projecten kunnen van de leerlingen komen, maar worden ook aangebracht door de leerkrachten. Binnen deze thema’s is de keuzevrijheid groot. Toch is het ook prioritair dat alle nodige leerplandoelen aan bod komen. Dit wordt steeds gekaderd naar de leerlingen toe. De leerkracht fungeert als coach maar het grootste initiatief komt van de leerlingen. Ze krijgen verantwoordelijkheid en kunnen de krijtlijnen van de lessenreeksen mee helpen bepalen. Dit stimuleert hun motivatie, welbevinden en zelfvertrouwen.

Elk jaar gaan wij ook drie dagen op GWP ( werkperiode). We wisselen stadsklassen af met de iets sportievere bosklassen.