info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Ouderraad

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen de school (zoals de leerlingenraad). De ouderraad heeft een formele, wettelijke structuur en bestaat uit verkozen leden. De ouderraad wordt betrokken bij de werking van de school en kan advies uitbrengen over allerlei thema’s.

De functies van de ouderraad zijn:

  • Aanspreekpunt zijn van alle ouders
  • Ondersteunen van het begeleidingsteam
  • Meedenken rond het verbeteren van de werking van de school
  • Signaleren van knelpunten
  • Navraag doen onder ouders over bepaalde onderwerpen
  • Meedenken over pedagogische ontwikkelingen
  • Adviezen geven
  • Meedenken over het te volgen beleid van de school

Elke laatste maandag van de maand, gaat er een overleg door tussen de ouderraad en het schoolteam. De data staan vermeld op de schoolkalender. Daar worden de punten besproken die door ouders of het schoolteam zijn aangebracht.

Agendapunten kunnen steeds doorgegeven worden aan één van de leden. Contactgegevens vind je op deze pagina. De punten worden ook in de nieuwsbrief opgenomen de vrijdag voordat de vergadering doorgaat.

Het verslag van deze vergadering wordt telkens door iemand van de ouderraad opgemaakt en wordt ook in de nieuwsbrief opgenomen. Je vindt het ook op deze pagina.

Deze vergaderingen staan open voor ALLE ouders, kom gerust langs!!