info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Onze ouders

Betrokkenheid van ouders in de breedste zin van de betekenis is zeer belangrijk binnen een Freinetwerking. Participatie kan gaan van begeleiden van een schooluitstap, meewerken aan een ouderatelier, fungeren als lees-mama of papa, je engageren voor een werkgroep,… Iedereen kan op zijn/haar manier een steentje bijdragen aan de werking of organisatie van onze school.

Je kan je op bepaalde gebieden inzetten zodat er gebouwd wordt aan “onze” Bonte Specht. Dit heeft zich vertaald in twee werkgroepen: werkgroep feest en werkgroep tuin & klus. Ook dit schooljaar wordt van elk gezin gevraagd om minimum één gezinslid (twee mag ook) in te
schrijven op een werkgroep. Ouderparticipatie in de Bonte Specht is niet vrijblijvend. We verwachten van onze ouders echte betrokkenheid en deelname aan het schoolgebeuren.
De begeleiders en directie rekenen op de steun van de ouders! Samen maken we school. Jullie worden verwacht op de bijeenkomsten van de werkgroep waarop je hebt ingetekend. Daar
krijgen de ideeën vorm. Er wordt ook daar concreet afgesproken wanneer de plannen in daden worden omgezet. Bij de uitvoering van de activiteiten worden dan weer ALLE ouders verwacht.
Daarnaast: vijf maal per jaar houden we een oudervergadering waarin alle plannen toegelicht worden zowel vanuit de school als vanuit de werkgroepen.
Wij rekenen op onze ouders in het belang van onze kinderen en onze school !

Als ouder kan je veel doen om deel te nemen aan het schoolgebeuren. Dit volledig volgens de eigen mogelijkheden en interesses. Gewoon af en toe al meegaan in de klas, is voor kinderen al heel leuk. Heb je tijd en zin om een stuk van de dag mee te volgen in de klas, spreek dit gerust af met de leraar van die klas!

Via de nieuwsbrief en het prikbord in de gang naar de refter, zal je ook weten waar er nog wat hulp voor kan gebruikt worden. Zo kan je op een eenvoudige manier iets voor de school doen, waardoor je als ouder meer betroken bent bij het schoolgebeuren. 

Enkele voorbeelden:

  • Zwemouder: wanneer de kleuters gaan zwemmen, is het handig om een extra ouder mee te hebben die helpt bij het omkleden. Er hangt een lijst op het prikbord en als je wil en kan, zet je je naam bij de betreffende data
  • Kriebelmama of –papa: ouder die komt helpen om luizencontrole te doen
  • Hulp bij veldloop, hulp en/of vervoer bij schooluitstap, …

Naast al deze individuele mogelijkheden, hebben we in De Bonte Specht ook een groep van ouders, namelijk Onze Ouders.

Deze groep heeft eigenlijk twee deelwerkingen, namelijk de ouderraad en het oudercomité. Je leest er alles over verder op deze website.

Regelmatig komen we met Onze Ouders samen op school of bij iemand thuis. Hierop zijn alle ouders altijd welkom, hou dus zeker de schoolkalender, nieuwsbrief en je mailbox in de gaten!!

Groetjes,
Onze Ouders