info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Ouderraad

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen de school (zoals de leerlingenraad). De ouderraad heeft een formele, wettelijke structuur en bestaat uit verkozen leden. De ouderraad wordt betrokken bij de werking van de school en kan advies uitbrengen over allerlei thema’s.

De functies van de ouderraad zijn:
– Aanspreekpunt zijn van alle ouders
– Ondersteunen van het begeleidingsteam
– Meedenken rond het verbeteren van de werking van de school
– Signaleren van knelpunten
– Navraag doen onder ouders over bepaalde onderwerpen
– Meedenken over pedagogische ontwikkelingen
– Adviezen geven
– Meedenken over het te volgen beleid van de school

Deze vergaderingen staan open voor ALLE ouders, kom gerust langs!!