info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Werkgroepen

Werkgroep Groen die zich vooral bezig houdt met de planning en coördinatie van ons vergroeningsproject, maar ook de praktische uitwerking op het terrein en organiseren van tuinwerkdagen.

Werkgroep Financieel die vooral focust op de financiële, administratieve kant en het overleg met de officiële instanties en diensten.

De (reeds bestaande) werkgroep Feest die mee de inkomsten voor het project helpen realiseren, maar bv. ook de promotie ervan n.a.v. de diverse evenementen die op school georganiseerd worden.

De (eveneens bestaande) werkgroep Klus en creatief op wie we een beroep willen doen voor het vele handwerk, de technische kennis en hun creatieve talenten !

Groep communicatie en PR denkt na over het opzetten van nieuwe communicatiekanalen voor het vergroeningsproject, maar ook algemeen voor De Bonte Specht tout court.