info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Werkgroepen

Wij kunnen rekenen op inbreng en hulp van ouders via onze werkgroepen. Bij inschrijving wordt er door één gezinslid een werkgroep gekozen. Gedurende het jaar worden een aantal vergaderingen georganiseerd.

We zetten de werkgroepen even op een rijtje:

Werkgroep Groen die zich vooral bezighoudt met de planning en coördinatie van ons vergroeningsproject, maar ook de praktische uitwerking op het terrein en organiseren van tuinwerkdagen.

Werkgroep Financieel die vooral focust op de financiële, administratieve kant en het overleg met de officiële instanties en diensten.

De werkgroep Feest die mee de inkomsten voor het project helpen realiseren, maar bv. ook de promotie ervan n.a.v. de diverse evenementen die op school georganiseerd worden.

De werkgroep Klus en creatief op wie we een beroep willen doen voor het vele handwerk, de technische kennis en hun creatieve talenten!

Groep communicatie en PR denkt na over het opzetten van nieuwe communicatiekanalen voor het vergroeningsproject, maar ook algemeen voor De Bonte Specht tout court.