info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Eigenaarschap

Eigenaarschap

De leerling kiest bijna dertig procent van zijn lessen zelf. Daardoor ontstaat een persoonlijk lesrooster, afgestemd op de persoonlijke behoefte van de leerling. Hij kan meer of minder lessen kiezen in een bepaald vak, heel gericht werken aan bijspijkeren of juist heel gericht werken aan een talent voor een vak.

In beide leerjaren is er een uitstekend begeleidingssysteem. De kern daarvan wordt gevormd door het wekelijks mentorgesprek. Elke dag ziet de leerling zijn mentor; hij helpt de leerling met de planning en met het maken van de keuzes. In De Bonte Specht Kwadraat signaleren we problemen in de voortgang snel en we reageren meteen. Als er extra begeleiding nodig is, dan krijgt de leerling die drie keer per week in de ondersteuningstijd.

Werking

De week start met een planning. Leerlingen overlopen hierin samen met hun klastitularis de opdrachten die ze krijgen per vak en binnen de week dienen af te werken.
De leerlingen hebben (afhankelijk van de keuzerichting) een aantal uur vrije werktijd per week. In de vrije werktijd werkt een leerling aan hun setting* of werkt hij aan opdrachten.

Naast vrije werktijd heeft de leerling ook keuzewerktijd. Concreet wil dit zeggen dat de leerling zélf bepaalt in welke les hij zal zitten. Daar wordt zelfstandig gewerkt, maar onder begeleiding van de vakleerkracht. Als een leerling het wat moeilijker heeft met wiskunde, kan hij er bijvoorbeeld voor kiezen om in de wiskundeklas te gaan zitten. Dit kan elke week variëren! De leerling bepaalt dit dus volledig zelf.

Instructie krijgen de leerlingen uiteraard ook! Dit wordt bewust geplaatst tussen 10u en 14u omdat we ondervinden dat leerlingen dan het meest alert zijn.

Indien een leerling het wat moeilijk heeft kan in overleg met de mentor worden beslist om ondersteuningstijd te volgen. Dit wordt bepaald op vrijdag (tijdens het wekelijks mentorgesprek) en kan in het begin van de week worden aangegeven via de planningsagenda. In de ondersteuningstijd kan extra remediëring worden aangeboden, maar er kan ook verder gewerkt worden aan opdrachten of settings. Leerlingen kunnen hier ook studeren!

Communities

Elke leerling is lid van een zelfgekozen community. Voorbeelden hiervan zijn: onthaal, speelplaats, ICT, feest, ontspanning… Binnen de community spreken leerlingen onderling af wanneer ze een vergadermoment plannen. Leerlingen die kiezen voor de community onthaal, staan in voor het onthaal van mensen die de school komen bezoeken, leerlingen uit de community speelplaats, denken na over eventuele vernieuwingen of werken ideetjes uit om de speelplaats proper te houden,…

Bonte Kring

Het welbevinden van de leerlingen dragen wij hoog in het vaandel. We betrekken hen daarom zo veel mogelijk bij het opstellen van de regels én de navolging daarvan. Alles is bespreekbaar, maar we verwachten wel de nodige verantwoordelijkheid. Onze school is steeds in opbouw, maar we bouwen samen met onze leerlingen.

De leerlingen en leerkrachten bepalen vaak samen hoe de lessen en de organisatie op school aangepakt kunnen worden. Dit gebeurt in de daartoe wekelijks voorziene bonte kring (in navolging van Freinets ‘leerkring’) . Elk idee kan uitgesproken worden en wordt op haalbaarheid getoetst. Een open geesteshouding in een respectvol kader is één van onze kernpunten. In de leerkringen wordt een plaats en moment voorzien waar zaken van het hart kunnen en opgenomen kunnen worden in onze werking.

 *Een setting is een zelfgekozen project waar een leerling aan kan werken. De settings worden elk trimester geëvalueerd