info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

L2 – De Salamanderklas

Klaswerking Salamanderklas

2de leerjaar

Welkom in de Salamanderklas!

Na hevig ervaren te hebben wat ‘stemmen’ betekent, hebben de leerlingen democratisch gekozen voor de naam ‘Salamanderklas’. Salamanders zijn stille, zachtaardige diertjes die vooral goed kijken naar de wereld rondom zich. Wij streven dan ook naar een ‘zachte aanpak’ in deze klas zonder veel druk en met zo veel mogelijk kansen tot ontdekken. We leren dat we – ondanks onze verschillende ‘kleuren’ en eigenheid – toch allemaal dezelfde gevoelens hebben. Zo leggen we de basis tot samenwerken.

Vanzelfsprekend was stemmen voor de klasnaam in de eerste graad nog niet zo makkelijk. De kinderen hun mening en voorkeur veranderen vaak van dag tot dag, en de verliezers moeten veelal door de zure appel heen bijten. Dat is echter ook een goede levensles voor hen. Als we samen iets willen bereiken dan moeten we alles zo eerlijk mogelijk overleggen en er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen het met elkaar eens zijn. Zelfs al betekent dat dat je zelf eens een toegeving moet doen. Natuurlijk worden de individuele wensen van de kinderen niet altijd weg gefilterd… Dat doen we a.d.h.v. onderstaande systemen.

Rondes

Aan het begin van elke dag starten we met de ronde.

Hierin geven we onszelf eerst een score van 1 tot 5 volgens hoe we onszelf voelen.

Dat is dan ook belangrijk om te weten hoe we op elkaar moeten inspelen.

Iemand die een mindere dag heeft kan plots helemaal anders reageren dan tijdens zijn ‘happy hours’. De leerlingen kunnen zo het gedrag van anderen beter voorspellen én zorgzamer zijn voor elkaar.

Na het ‘Scoor jezelf’ gedeelte gaan we verder met het beknopte nieuws.

Alle leerlingen en de leerkracht vertellen alle dringende, klasrelevante zaken (leerling X is ziek, aandachtspunten … ) aan elkaar.

Daarna volgt er een dagplanning op het planningsbord.

De kinderen kunnen hierop het verloop van de dag volgen a.d.h.v. pictogrammen.

Wanneer dat opgebouwd is, kunnen we van start met de lessen.

Vrije werktijd

In het tweede leerjaar bouwen we aan de planvaardigheid van de leerlingen. Hierbij beginnen we heel geleidelijk in ‘vrije werktijd’. De leerlingen krijgen een keuzemenu aangereikt waarbij ze kiezen tussen activiteiten die ze willen uitvoeren, gaande van een spel spelen tot oefeningen maken in je werkboek. Werkactiviteiten die voortbouwen op de leerstof worden hierbij aangemoedigd. Zo kweken we een spontane werkersmentaliteit.

Na de vrije werktijd beginnen we met onze instructielessen.

Instructielessen

Voor rekenen werken we met het boek ‘Kompas’. Deze lessen worden zoveel mogelijk vooraf gegaan door het ervaren en visueel zien van de oefeningen die zullen behandeld worden. Daarna werken de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig maar met nauwe controle en constante kans tot hulp.

Voor taal hebben wij besloten om zonder handleiding te werken. Wij vertrekken vanuit de ‘spontane taal’ die de leerlingen gebruiken of aanbrengen. We vinden dit immers terug in de vrije teksten die de leerlingen schrijven of de boeken die zij lezen. Zo komen we tot dezelfde onderwerpen als met een handleiding, maar dan op een ‘spontanere’ manier aangebracht.

Het luisteren en spreken komen eveneens iedere dag aan bod in onze ronde.

Naast taal en rekenen hebben wij natuurlijk ook nog project. In project leren wij over thema’s die de leerlingen zelf aanreiken en gaan we daar dieper op in. Welke vragen hebben ze erover? Hoe kunnen we er meer over te weten komen?

De klemtoon ligt hierbij op ontdekken. Voorbeelden van enkele projectthema’s die wij reeds uitwerkten in het eerste leerjaar zijn: ‘Afval & recycleren’, ‘Kriebeldiertjes’, ‘De vier seizoenen’, ‘Uitvindingen’ …

Bonte babbel

Elke week is er een ‘bonte babbel’ gepland op maandagochtend. Wie in onze klas iets wil voorstellen aan de leerlingen van de hele school, krijgt hiertoe de kans.

Forum

Een forum is een bijeenkomst van alle leerlingen en ouders. Een forum verplicht de kinderen nergens toe. Het biedt de mogelijkheden tot het presenteren van hun talenten.

Met al deze bovenstaande principes kleuren wij onze schooldagen in en glibberen wij het ganse jaar door, ieder op zijn eigen tempo.

Want zelfs al zijn we een beetje (salam)anders, toch houden we van elkaar…

Bedankt om onze info te lezen!