info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

L3-L4 – De Sa(a)rdientjes

Klaswerking Sa(a)rdientjes

3de en 4de leerjaar

 

Warme groeten uit de Sa(a)rdientjesklas!

De Sa(a)rdientjesklas dankt zijn naam aan de begeleider van deze klas, juf Saar!

Warme start

‘Een goede start is het halve werk’. Leerlingen laten de klas bij het binnenkomen meteen weten hoe ze zich vandaag voelen. Dit doen wij door de gevoelsmonsters.

De lage, maar ook de hoge scores hoeven niet gemotiveerd worden, de leerlingen zijn altijd vrij om hierover een tekst of tekening te maken. Daarna controleren we of er zeker geen belangrijke en klasrelevante zaken zijn die we over het hoofd zien in een korte ‘wat-nieuws-ronde‘ .

Planningstijd en vrije werktijd

Planningstijd en vrije werktijd is een belangrijk aspect van de Freinetwerking is het leren van het zelfstandig werken door middel van plannen. Vanaf de tweede graad wordt dat al intensief maar stapsgewijs aangebracht. Via een simpel maar effectief keuzemenu leren de leerlingen zelfstandig werk plannen! We eindigen iedere voormiddag met dit halfuurtje. Een leerling die een lastige ochtend gehad heeft, kan zichzelf ontlasten door rustig te lezen, tekenen of een vrije tekst te maken. Voor wie zichzelf nog wat extra wil uitdagen, zijn er altijd werkoefeningen voorzien. 

Wiskunde en taal.

De Sa(a)rdientjes zijn ’s ochtends veel actiever en hebben een hogere focus dan in de namiddag. Daarom starten we als eerste met de rekenles! Rekenen doen we nog altijd met het Kompas-methodeboek! 

Wanneer de ene klas instructies krijgt, kan de andere groep zelfstandig aan het werk. 

De taal – en spellingslessen pakken we aan met de handleiding Verrekijker.

Frans

Vanaf het vierde leerjaar starten we ook al met lessen Frans. Dit één lesuurtje in de lesweek. Deze keuze maakten we om de druk wat af te nemen in het vijfde en zesde leerjaar. We starten hiervoor in het boek Beaufort 5. 

Project

Projecten op onze school zijn een combinatie van verschillende onderdelen: Ze worden afgestemd op de interesses van de kinderen. Toch letten we erop dat alle bestaande domeinen de revue zullen passeren. Hiervoor werken we met Mundo. Ook nieuw dit jaar is het ‘ wij willen – verhaal ‘. Hierin mogen de kinderen zelf een wens uitspreken waarna we de mogelijkheid zullen onderzoeken of het ook effectief mogelijk is. Een voorbeeld hiervan kan zijn: ‘ Wij willen een ecologische carwash openen ‘. Ook duowerktijd komt aan bod. Hier werken de leerlingen per twee aan een opdracht in teken van wereldoriëntatie.