info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

L3-L4 – De Sa(a)rdientjes

Klaswerking Sa(a)rdientjes

3de en 4de leerjaar

Warme groeten uit de Sa(a)rdientjesklas!

De Sa(a)rdientjesklas dankt zijn naam aan de begeleider van deze klas, juf Saar!

Warme start

‘Een goede start is het halve werk’. Leerlingen laten de klas bij het binnenkomen meteen weten hoe ze zich vandaag voelen. Dit doen wij door de gevoelsmonsters.


De lage, maar ook de hoge scores hoeven niet gemotiveerd worden, de leerlingen zijn altijd vrij om hierover een tekst of tekening te maken. Daarna controleren we of er zeker geen belangrijke en klasrelevante zaken zijn die we over het hoofd zien in een korte ‘wat-nieuws-ronde‘ .

Vrije werktijd

Vrije werktijd is een belangrijk aspect van de Freinetwerking is het leren van het zelfstandig werken door middel van plannen. Vanaf de tweede graad wordt dat al intensief maar stapsgewijs aangebracht. Via een simpel maar effectief keuzemenu leren de leerlingen zelfstandig werk plannen! Een leerling die een lastige ochtend gehad heeft, kan zichzelf ontlasten door rustig te lezen, tekenen of een vrije tekst te maken. Voor wie zichzelf nog wat extra wil uitdagen, zijn er altijd werkoefeningen voorzien.

Wiskunde en taal.

De Sa(a)rdientjes zijn ’s ochtends veel actiever en hebben een hogere focus dan in de namiddag. Daarom starten we iedere voormiddag met rekenen en taal. Rekenen doen we nog altijd met het Katapult-methodeboek! De taal – en spellingslessen pakken we aan met de handleiding Verrekijker, aangevuld met heel wat spreek – en luisteractiviteiten tijdens kringmomenten en andere klasactiviteiten.

Wanneer de ene klas instructies krijgt, kan de andere groep zelfstandig aan het werk.

Frans

Vanaf het vierde leerjaar starten we ook al met lessen Frans. Dit één lesuurtje in de lesweek. Deze keuze maakten we om de druk wat af te nemen in het vijfde en zesde leerjaar.

Project en leerkringen

Projecten op onze school zijn een combinatie van verschillende onderdelen: Ze worden afgestemd op de interesses van de kinderen. Toch letten we erop dat alle bestaande domeinen de revue zullen passeren. Hiervoor werken we met Mundo. Gedurende het schooljaar werken we ook projectweken uit, op basis van de interesses van de leerlingen. Maar ook houden we de actualiteit in het oog.
In onze klas doen we leerkringen rond de actualiteit en rond het thema ‘mens en maatschappij’. De actualiteit is onze wereld en dus belangrijk om bij stil te staan. We willen dat begrijpen en er een mening over formuleren. Over een bepaald onderwerp kunnen verschillende meningen zijn en het kan best interessant zijn om deze eens naast elkaar te plaatsen. Op onze school is er voor ieder kind zijn/haar mening een plekje. Bedoeling is dat de kinderen dit thuis zelf helemaal uitwerken in het rondeboek en dit dan aan de rest van de klas overbrengen in een kringmoment.

Bonte Babbel

Op maandag en vrijdag komen we met het volledige lager samen voor de Bonte Babbel. De kinderen krijgen hier de mogelijkheid om te vertellen waarmee ze in de klas bezig waren, welke zaken ze daar ontdekten, … Bepaalde problemen/activiteiten op schoolniveau worden dan ook besproken. Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen voor problemen, ideeën, tonen we elkaar onze talenten, …

 

 

 

workshops

Ook de begeleiders van het lager hebben elk hun eigen talent. Iedere week schuiven de begeleiders door naar een andere klas.

 

Saar: beeld

Benjamin: muziek/drama

Leen: techniek

Nele: beweging