info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Infobrochure

Download notendopje, de volledige infobrochure van Freinetschool De Bonte Specht.

Download het zwemrooster. (wordt nog online gezet)

Beste ouders,

Dank u wel dat u even de tijd neemt om deze info door te nemen!
Uw zoon/dochter is maandag 3 september 2018 (weer) gestart in Freinetcampus De Bonte Specht. Proficiat met deze keuze ! Ik dank jullie voor het vertrouwen dat jullie in onze school stellen.
Samen met mijn leerkrachtenteam rekenen we op een heel fijne samenwerking.

GO! Freinetcampus De Bonte Specht biedt kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling van 2,5 tot 14 jaar en dat in een unieke groene oase. Wij geven onze leerlingen de ruimte om individueel, maar ook in groep te groeien en te bloeien. Wij streven ernaar dat iedereen zich thuis kan voelen en zich ten volle kan ontplooien!

Duurzaamheid is stilaan een begrip aan het worden op onze Freinetcampus. Dat is een rode draad doorheen onze schoolwerking en wij vinden het belangrijk dat die lijn doorgetrokken wordt naar thuis. School en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en als we allemaal ons steentje bijdragen, maken wij ook ons stukje van de planeet beter.

Duurzaamheid, respect voor natuur, mens en dier zit ook vervat in onze leefregels. Regels die ervoor zorgen dat iedereen weet waar wij belang aan hechten, hoe we onze leerlingen willen sturen en begeleiden. Die leefregels zijn een wegwijzer … Wat zijn onze waarden op onze school en hoe willen we die met al onze leerlingen bereiken en bewaken? Dat zorgt voor een fijne leef- en leeromgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en zich ten volle kan ontplooien. Wie bij ons school loopt engageert zich hiervoor.

Schoollopen op Freinetcampus De Bonte Specht is meer dan kennis opdoen, het is ook jezelf leren kennen, je leren openstellen voor anderen en kritisch leren denken. De Bonte Specht is zoveel meer…
Trots op onze school, trots op onze leerlingen starten wij het nieuwe schooljaar met heel veel goesting.

Vriendelijke groeten,
Bieke Casteleyn – coördinator