info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

Info

1. Lesuren

Maandag 8u40 tot 11u55 13u20 tot 15u40
Dinsdag 8u40 tot 11u55 13u20 tot 15u40
Woensdag 8u40 tot 11u30  
Donderdag 8u40 tot 11u55 13u00 tot 15u40
Vrijdag 8u40 tot 11u55 13u00 tot 15u40

Omwille van het moeilijke verkeer in Roeselare en ons busvervoer starten we ’s morgens iets later.

– Kom op tijd! Te laat komen stoort de lessen en je geeft er ook een verkeerde boodschap mee aan je kind.
– Neem je kind niet mee voor het einde van de lessen (15u40 en op woensdag 11u30) tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de directie/coördinator
– De lessen eindigen om 15u40, verwacht dus niet dat je kind om 15u40 al in je auto zit
– Werk als ouder mee aan een veilige uitstroom na school ! Volg de instructies van de begeleiders zodat alle kinderen veilig op de juiste plaats geraken.
– Ga de klassen niet storen tijdens de lessen. Respecteer de maximale leertijd, in het belang van iedereen. Als iedereen een paar minuten per dag de les komt storen, hebben de kinderen op het eind van de dag geen les gekregen !
– Onze coördinator Bieke staat voor jullie klaar en is het aanspreekpunt “de Spoc”.
– Onze zorgcoördinator Tine staat voor jullie klaar op maandagvoormiddag, donderdagvoormiddag Maak gerust met één van hen een afspraak.
– De school is bereikbaar op het nummer 051/20.63.40
– De directeur Conny is steeds bereikbaar via mail info@freinetdebontespecht of telefonisch op het nummer 0479/64.00.02 

2. Prijzen 

Kleuters Warm middagmaal + soep € 2,60
  Vegetarisch warm middagmaal + soep € 2,60
  Warm middagmaal zonder varkensvlees halal + soep € 2,60
  Soep + eigen lunchpakket € 0,85
  Eigen lunchpakket met eigen drank GRATIS

 

Lagere afdeling Warm middagmaal + soep € 3,30
  Vegetarisch warm middagmaal + soep € 3,30
  Warm middagmaal zonder varkensvlees halal + soep € 3,30
  Soep + eigen lunchpakket € 0,90
  Eigen lunchpakket met eigen drank GRATIS

 

EXTRA’s Melk € 0,40
  Chocomelk € 0,40
  Fruitsap € 0,40

Leerlingen mogen ook zelf een drankje meebrengen naar school, maar geen frisdranken!

Indien een leerling afwezig is wegens ziekte en indien de afwezigheid gewettigd werd, betaalt het niet.
Wie niet voor 9 uur verwittigt, betaalt de bestelde maaltijd toch. We vragen aan ouders om één keuze van maaltijd te maken voor het hele schooljaar, dit om planlast voor leerkrachten en secretariaat te verminderen en een correcte facturatie na te streven. Wij danken iedereen voor het begrip. Ouders die een noodzakelijke wijziging moeten doorvoeren tijdens het schooljaar bespreken dit ruim op voorhand (in functie van de bestellingen!) met de directie. De doorgevoerde verbeteringen van vorige schooljaren (een gezond, gevarieerd en evenwichtig middagmaal voor de leerlingen!) worden verder opgevolgd. Onze schoolmaaltijden zijn bijzonder LEKKER!

Op het einde van elke maand wordt aan uw kind een factuur meegegeven met daarop wat er werd verbruikt tijdens de voorbije maand (bijvoorbeeld : maaltijden, drankjes, zwemmen, busgebruik, …) We rekenen erop dat jullie deze facturen stipt betalen. Bij meer dan twee niet-betaalde facturen zijn wij genoodzaakt om alle dienstverlening te stoppen (maaltijden, drank, bus). De directie staat altijd open voor gesprek bij moeilijkheden.

3. Opvang

De opvang wordt berekend per beginnend halfuur. Voor de opvang koop je een opvangkaart aan op school. Deze kaart kost € 15 en wordt cash betaald. Als de beurtenkaart is opgebruikt, krijgt uw kind de kaart mee naar huis en kan u een nieuwe beurtenkaart aankopen. In de loop van de maand januari/februari ontvangen alle ouders die gebruik maken van onze opvang een fiscaal attest voor het afgelopen kalenderjaar. Onze opvang is een dienstverlening: de aanwezige kinderen dienen zich aan de afspraken te houden en dit voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Wie zich niet aan de afspraken houdt, wordt de toegang tot de opvang ontzegd.

Wanneer Uur  Door wie?  Prijs
 ’s morgens  7u00 tot 7u30  Luc  € 1
   7u30 tot 8u00  Luc  € 1
 ’s avonds  16u00 tot 16u30  Cindy  € 1
   16u30 tot 17u00  Cindy  € 1
   17u00 tot 17u30  Cindy  € 1
       

Aanwezigheid voor 7 uur of na 17u30 is uitzonderlijk, wordt altijd duidelijk en vooraf besproken met Cindy of Luc en hiervoor wordt een toeslag berekend.

4. Zwemmen

Een zwemkalender vindt u op onze website. De leerlingen gaan zwemmen op maandagnamiddag. Juf Saar begeleidt alle zwemgroepen. Conform het leerplan zetten we vooral in op het zwemmen in het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen “onderhoudsbeurten”. Voor het zwemmen streven we naar opgesplitste klassen. Hoe kleiner de groep, hoe effectiever de instructie. Er worden ook een paar zwembeurten voorzien voor derde kleuter (watergewenning). Het zwemmen kost 0.65 € per zwembeurt zonder het busvervoer. Het vervoer met de bus wordt apart aangerekend op de factuur. Zwemmen en turnen is een verplicht vak, (eindtermen!) voor alle leerlingen van het lager onderwijs. Niet-deelname moet gewettigd worden! Voor de jongens worden er geen zwemshorts aanvaard, omwille van de hygiëne. Het zwembad vraagt een aansluitende zwembroek.

5. Schoolreglement

Download hier het schoolreglement.