info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

klaswerking

De week start met een planning. Leerlingen overlopen hierin samen met hun klastitularis de opdrachten die ze krijgen per vak en binnen de week dienen af te werken.
De leerlingen hebben (afhankelijk van de keuzerichting) een aantal FLEX-uren per week. In de flex-uren werkt een leerling aan de setting* of werkt hij aan opdrachten.

Binnen de FLEX-uren staan ook een aantal uren keuzewerktijd. Concreet wil dat zeggen dat de leerling zélf bepaalt in welke les hij zal zitten. Daar wordt zelfstandig gewerkt, maar onder begeleiding van de vakleerkracht. Als een leerling het wat moeilijker heeft met wiskunde, kan hij er bijvoorbeeld voor kiezen om in de wiskundeklas te gaan zitten. Dit kan elke week variëren! De leerling bepaalt dit dus volledig zelf.

Instructie krijgen de leerlingen uiteraard ook! Dat plaatsen we bewust tussen 10u en 14u omdat we ondervinden dat leerlingen dan het meest alert zijn.

Indien een leerling het wat moeilijk heeft kan in overleg met de mentor worden beslist om ondersteuningstijd te volgen. Dat wordt bepaald op vrijdag (tijdens het wekelijks mentorgesprek) en kan in het begin van de week worden aangegeven via de planningsagenda. In de ondersteuningstijd kan extra remediëring worden aangeboden, maar er kan ook verder gewerkt worden aan opdrachten of settings. Leerlingen kunnen hier ook studeren!

*Een setting is een zelfgekozen project waar een leerling aan kan werken. De settings worden elk trimester geëvalueerd. Klik hier voor meer info over de settings.