Welkom op onze webstek en op onze school!

Freinetschool De Bonte Specht leeft!

Kom een kijkje nemen en klik door naar de verschillende klasblogs. 

 

clbchat2016 01

 


 

inschrijvingennieuw 

De Bolletjesklas

logo bolletjesklas

Klaswerking bij juf Lieselot

1ste kleuter

 

bloglink4

Hallo iedereen, welkom in de Bolletjesklas van de Freinetschool ‘De Bonte Specht’. De bolletjesklas is de klas van onze jongste kleuter(tje)s (peuters en eerste kleuters).  Op deze pagina kun je een overzicht van onze dag vinden, “ het leven zoals het is, de Bolletjesklas… “.

 

De dag van onze kleuters vangt aan met een vast ritueel:  het jasje aan de kapstok,  het boekentasje legen in het persoonlijk mandje en de getuite lippen tegen de wang van mama en/of papa…

 

Hierna kan het kwartier vrij spel beginnen. De kleuters kunnen tijdens dit moment de klas verkennen en de restjes slaapzand uit hun ogen wegspelen. Terwijl kunnen de ouders en de begeleidster even bijpraten, afspraken maken en waarom niet, even genieten van het spontane spel van de kinderen.

 

Na dit kleuteriaans kwartiertje, is het tijd voor de kring. Alle kinderen gaan op hun stoel zitten en vertellen spontaan iets: een belevenis, een vraag, een weetje, …  De kinderen kunnen ook iets meebrengen tijdens de kring, waarover ze dan kunnen vertellen. De ouders zijn steeds welkom om hierbij een duwtje in de rug te geven. De begeleidster zal in de loop van de dag verschillende malen verwijzen naar zaken die tijdens de kring aan bod kwamen. Op die manier krijgt de begeleidster een beeld op de leefwereld van de kinderen én kan zij hierop anticiperen.

Hierna is het tijd voor de eerste zangstonde van de dag, een momentje om het enthousiasme bij de kinderen volledig aan te wakkeren. En het werkt ook bij volwassen, probeer maar eens zelf :

 

“Goeiemorgen, goeiemorgen, hier zijn we weer hallo! Elke morgen, elke morgen, groeten wij elkander zo! Eens kijken hier, eens kijken daar en zwaaien naar elkaar. Alle kindjes komen graag weer naar onze klas vandaag! GOEIEMORGEN!! “

 

(Zie je wel …)

 

Hierna gaan de kinderen hun foto zoeken én kleven die op de aanwezigheidspaddenstoel. Als afsluiter van de kring worden de kalenders bekeken, de begeleidster bespreekt samen met de kleuters het verloop van de dag.

 

Dit verloop verschilt vanzelfsprekend van dag tot dag. Er wordt weliswaar gewerkt aan de hand van een vast stramien, maar een van de belangrijkste taken van de begeleidster is om binnen dit vast stramien steeds te variëren om zo de kinderen optimaal te stimuleren. Dit vast stramien bestaat uit spelmomenten, hoekenwerk en klassikale activiteiten, kaderend in het project dat op dat ogenblik wordt uitgewerkt. Een project ontstaat uit een thema dat, bij voorkeur, door de kinderen zelf wordt aangebracht.

 

Enkele concrete voorbeelden uit een lukrake dag:

 

Spelmomenten: De kleuters spelen vrij in de verschillende hoekjes van de klas, onder het goedkeurende oog van de begeleidster. In de bouwhoek bouwen de kleuters een toren met kegels die hoger is dan de begeleidster. Een kleuter neemt een foto met de ‘klascamera’ van de begeleidster naast de toren. Zo kunnen we vergelijken wie het grootst is; de begeleidster of de toren…

 

Het hoekenwerk: De kinderen werken samen met de begeleidster rond het project ‘bomen’. We bootsen de vorm van een boom na met verschillende materialen. De kinderen gebruiken een knipsel als stam, tekenen enkele takken en gebruiken bladeren uit het bos van de school als kruin.

 

Een klassikale activiteit: In de kring bekijken we de meegebrachte noten van een kleuter. Ditmaal gebruiken we deze voor ‘levend rekenen’. De kleuters voeren volgende opdrachten uit; leg in elk potje 1 noot, leg in beide potjes evenveel noten, welke noten zijn de grootste? De okkernoten of de hazelnoten? Welke noten zijn de kleinste? Kies eens 2 noten die even groot zijn, …

 

De klas is aangepast aan deze activiteiten. Er zijn verschillende hoekjes in de klas:  het poppenhuis, de autohoek, een bouwhoek, de puzzelkast, de zandbank, het ballenbad en de werktafel. De hoekjes kunnen aangepast worden volgens de activiteiten en projecten.

 

De dag eindigt opnieuw in de kring. De kleuters zitten samen met de begeleidster en bespreken de voorbije dag. De begeleidster licht al een tipje van de sluier op wat de volgende dag zal brengen. Als afsluiter van de dag wordt er nog een korte activiteit gedaan: een vers, een lied, een poppenspel, een verhaal….

Hierna rinkelt de schoolbel en kunnen de ouders hun ‘bo(e)llekes’ afhalen in de klas. De begeleidster staat steeds klaar om even met de ouders te praten over de voorbije dag. Een goede communicatie is dan ook een pijler en uitgangspunt van de Bolletjesklas. Het wekelijks verloop van de klas kan gevolgd worden via de Bolletjesblog (zie bovenaan). Aan de ingang van de klas zelf ligt dan weer het klasdagboek waar ouders het verloop van de dag kunnen vinden, maar ook leuke anekdotes kunnen lezen (kopiëren is toegelaten!). Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk het persoonlijk contact tussen de ouder en de begeleider. Spreek dan zeker ook juf Lieselot aan bij vragen of opmerkingen…

 

 

 

de kabouterklas van freinetschool de Bonte Specht